juuni 30, 2021

Details:

Name Haridus- ja Noorteamet

Schedule

Date:

PROJEKTIKONKURSS “NOORTE HEAKS”

Projektikonkurss on suunatud noortekeskustele ja huvikoolidele. Peamine eesmärk on tõhustada koostööd ja kasvatada noortevaldkonna võimekust vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele.

Sellel aastal on fookus noorte vajadustest lähtuvalt Covid-19 kriisi mõjude leevendamine, seades esile noorte vaimse tervise ja üldpädevuste, sh enesejuhtimine ja sotsiaalsed oskused, arendamise. Noorte vajaduste ja soovide väljaselgitamiseks on olulisel kohal noorte kaasamine juba projektiidee väljatöötamise etapis. Samuti on oluline tegevuste järgselt koos noortega saadud kogemuste ja oskuste mõtestamine. Projektikonkursilt saab taotleda toetust tegevuste läbiviimiseks ja selleks vajalike vahendite soetamiseks.

Taotlusvorm avaneb 31. mai ja taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni kell 17:00. Tegevuste elluviimise periood on alates taotluste rahuldamise otsusest kuni 31. detsember 2021.a.

Taotlusi saab esitada https://konkursiveeb.edu.ee/ .  Konkursiveebi kaudu saab tutvuda täpsemate konkursi tingimuste ja korra ning vajalike lisadega.

Samuti saab Noorte Heaks 2021 taotlustingimuste ja korra ning vajalike lisadega tutvuda Harno peadirektori kinnitatud käskkirja kaudu  SIIT.

  1. juunil 10.00 – 12.30toimub taotlejatele virtuaalne infotund ja väike inspiratsiooni jagamine noorte kaasamise ja noortega koos kogemuste mõtestamise võimalustest ning kasust. Infopäevale saab registreerida kuni 7.juuni 12:00SIIT

Infopäeva paremaks ja efektiivsemaks sujumiseks, palume juba registreerumisel oma küsimused lisada!

Heade soovidega,

Tiina Sinijärv

Peaekspert

Noorsootöö programmide büroo

Noorteosakond

Haridus- ja Noorteamet

Mob. +3725231447

Tiina.Sinijarv@harno.ee

www.harno.ee