veebruar 15, 2023

Details:

Name Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus Email tartumaa.noorsootootajad@gmail.com

Schedule

Date:
Time:

Tartumaa Tervisedenduslike Võrgustike Koostööseminar

Koostöövõimalustest haridus- ning noorsootöötajate võrgustikus

Elu ja keskkond on pidevas ajalises muutumises ning ka tervisedenduse võrgustikud otsivad uusi väljundeid, et ajastuga kaasa minna.

Alates aastast 2023 ei koordineeri Tervise Arengu Instituut enam  tervist edendavate koolide (TEK) ega tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Seega tervisedenduse koordineerimist haridusasutustes enam üleriigiliste TEK TEL võrgustike kaudu ei toimu ning maakonnad saavad ise otsustada, kas ja kuidas olemasolevate võrgustike kaudu edasi tegutseda.

Tartu maakonnas tegutseb MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse poolt koordineeritud terves riigis ainulaadsena tervist edendavate noortekeskuste võrgustik, kuhu kuulub 17 noortekeskust.

Tervist edendav noortekeskus (TENK) on kogukonda kaasav, sotsiaalset toimetulekut toetav noorte ja töötajate heaolu arendaja.

Järgnevatel aastatel peetakse oluliseks hoida järgmist FOOKUST:

·        Toetada laste ja noorte sotsiaalset toimetulekut

·        Toetada laste ja noorte vaimset tervis

·        Soosida laste ja noorte tervist toetavat käitumist

 

Seni on maakonnaülese koostöö planeerimine ning tegevuskava rakendamine on toimunud Tartumaa tervist edendavate haridusasutuste nõukoja eestvedamisel, kuhu kuulusid aktiivsemate võrgustiku liikmete esindajad üle maakonna.

Tänaseks on valminud Tartu maakonna arengustrateegia, mis on suunanäitajaks kuni 2040 tegevuste elluviimisel. Heaolu valdkonna meetme üheks rakendatavaks tegevuseks  on  tervist ja heaolu arendavate võrgustike toetamine, sh tervist edendavate lasteaedade, koolide, noortekeskuste, töökohtade võrgustiku, liikuma kutsuva kooli jt. maakondliku võrgustiku arendamine ning võimestamine.

Lähtudes maakonna  tervise- ja heaoluprofiili tervisenäitajatest ning laste- ja noorte  probleemvaldkondadest, on eesmärgiks võimestada koostööd laste- ja noortega tegelevate sidusrühmade vahel.

2022 on toimunud  2 TENK esindajate kohtumist TEK, TEL koordinaatoritega. Esimene võrgustike ülene koostööseminar leiab aset 15.veebruaril 2023 Tartu Mänguasjamuuseumis, eesmärgiga kavandada uued eesmärgid ja koostöövormid. Arendades võrgustikeülest koostööd ei plaani me luua ega teha midagi uut, vaid mõtestame tervise teema lahti uues võtmes.

Oluline fookus on kommunikatsioonil, kuidas ühildada erinevad suunad.

Kas ja milline saab olema maakondlik tasand ühise sihtgrupi jaoks tegevuskava koostamisel ning  elluviimisel või koostöövorm laste ja noorte heaolu parendamisel, on meie valida.

15.veebruaril 2023 saame kokku ja paneme pead tööle, et kuidas edasi liikuda!

… kõik ettepanekud on teretulnud nagu teie isegi 15.veebruaril 2023 kell 10.00 – 15.00 Tartus Mänguasjamuuseumis, mil toimub Maakondlik Tervisedenduslik Koostööseminar

Palun registreeri oma osalus SIIN!