Sel nädalal algab uuringu “Noortevaldkonna töötajaskonna töötingimused: hetkeseis ja väljakutsed” küsitlus, mille eesmärk on saada terviklik ülevaade töötingimustest noortevaldkonnas. Uuringut viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Balti Uuringute Instituudiga.

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamme sõnul on uuringu näol tegemist olulise sammuga, et paremini teadvustada ja mõista noortevaldkonna töötingimusi ning planeerida töötajaskonda puudutavaid tegevusi riiklikul tasandil. Seega kutsub ta üles kõiki valdkonnas tegutsejaid panustama: “Noorsootöötajad ja huvihariduse õpetajad teevad igapäevaselt noorte arengu toetamisel tähendusrikast tööd, kuid meil puudub terviklik ülevaade, millise profiiliga on valdkonnas töötavad professionaalid ning millised on nende praegused töötingimused. Loodame, et noortevaldkonnas tegutsejad leiavad vastamiseks aega, kuna uuringu tulemused on meile oluliseks sisendiks töötajaskonna väärtustamise ja järelkasvuga seotud tegevuste planeerimisel koostöös kohalike omavalitsustega.”

Küsitlusele on oodatud vastama kõik noorsootöö ja huvihariduse valdkonnas tegutsevad era- ja munitsipaalasutuste ning vabaühenduste töötajad, juhid ja tööandjad. Näiteks noorsootöötajad, noorsootöö ja huvihariduse korraldajad, huvihariduse õpetajad, treenerid, maleva- ja laagrikasvatajad, noorte- ja noorsootööühingute töötajad.

Küsitlusuuringu kutse on saadetud e-maili teel ning ankeedid koos lisainfoga on kättesaadavad ka Balti Uuringute Instituudi kodulehelt. Küsimustikule vastamine on avatud 31. jaanuarini 2023.

Uuringu “Noortevaldkonna töötajaskonna töötingimused: hetkeseis ja väljakutsed” tulemused on sisendiks Haridus- ja Teadusministeeriumile haridus- ja noortevaldkonna töötajate väärtustamise ja järelkasvu kontseptsiooni ning tegevuskava loomiseks koostöös kohalike omavalitsustega. Uuring valmib 2023. aasta aprilliks.