Alates 30. maist saavad koolid, huvikoolid, noorsootöö- ja huvitegevuse pakkujad ning sõjapõgenike tugiorganisatsioonid taotleda toetust, et korraldada suvel laagreid Eesti ja Ukraina noortele. Laagrid loovad võimalusi keeleõppeks, omavaheliseks suhtlemiseks ja pakuvad arendavaid ühistegevusi.

Ülevaade taotlusvoorust
Toetust on oodatud taotlema nii koolide kui ka huvikoolide pidajad, koolid, noorsootöö ja huvitegevuse pakkujad ning sõjapõgenikke toetavad organisatsioonid. Laagritoetuse taotlusi saab esitada alates 30. maist kuni 17. juunini taotluskeskkonnas https://toetused.kul.ee/
Toetust saab kasutada kuni 30. oktoobrini 2022.

Toetatakse ööbimisega laagrite (7–14 ööpäeva) ja päevalaagrite (5–14 päeva) korraldamist. Laagri korraldajal tuleb kaasata laagrisse Ukraina noori ning 30%–50% ulatuses eesti keelt heal suhtlustasemel oskavaid 7–19aastaseid noori. Toetus päevalaagrite puhul on 21 eurot osaleja kohta päevas ja ööbimisega laagrite puhul 40 eurot. Laagri korraldaja võib küsida osalejatelt registreerimistasu kuni 10 eurot.

Laagri korraldajatel tuleb laagrites pakkuda:

* võimalusi lõimitud ja mänguliseks eesti keele algõppeks ning eestikeelse suhtluskeskkonna loomiseks;

* tuge Ukraina noore sotsiaalsete suhete loomiseks Eesti eakaaslastega;

* tuge Ukraina noore lõimumiseks Eesti ühiskonda, tutvustades eesti keelt ja kultuuri;

* tuge noorte vaimsele tervisele;

* erinevaid huvitegevusi.

Veebiseminar laagrikorraldajatele keeleõppe teemal

Soovitame laagrikorraldajatel osaleda Harno veebiseminaril ,,Muukeelne lapse Eesti haridusasutuses“, kus sel korral keskendutakse noortelaagrite kasvatajate keeleõppe toetamisele. Veebiseminar toimub 2. juunil kell 14.00-15.30.

Täpsem info ja registreerumine

 Lisainfo taotlusvooru kohta ning 11. mail toimunud infotunni salvestuse ning materjalid leiab: www.hm.ee/laagritoetus
Küsimuste korral palume pöörduda:
ukraina@harno.ee

 

Haridus- ja Teadusministeerium