Taotlusvooru “Noorte Heaks 2022” eesmärk on tõhustada noortele tegevusi pakkuvate asutuste ja ühenduste koostööd ning kasvatada noortevaldkonna võimekust vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele.   

Sel aastal on fookuses kaasamise, hoolivuse, ühtekuuluvustunde ja sallivuse suurendamine ning kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine. Toetust saavad taotleda noortekeskused, huvikoolid ning noorteühendused. Maksimaalne toetussumma ühele projektile on 10 000 eurot. Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium 466 000 euroga ning selle viib läbi Haridus- ja Noorteamet.   

“Oleme rõõmsad, et väga oodatud taotlusvoor taaskord avaneb. Varasemate aastate kogemus näitab, et edukad projektid on need, mille planeerimisel mõeldakse jätkusuutlikkusele. Senisest enam eeldame projektides koostöö tegemist ja julgustame taotlejaid leidma partnereid ka teistest omavalitsustest. Samuti kutsume noori jagama mõtteid selle kohta, millised on nende huvid ja soovid. Noorsootöös ja huvihariduses on noorte ideed eriti väärtuslikud,” sõnas Haridus- ja Noorteametinoorteosakonna juht Silver Pramann 

Taotlusvooru täpsem info on leitav Haridus- ja Noorteameti kodulehel. Taotlusi saab esitada Taotluste Menetlemise Infosüsteemis kuni 31. augustini. Võimaluse korral palun levitage infot oma võrgustikes.