Tulevased sündmused:

Nõo Vallavalitsus pakub tööd noorsootöö spetsialistile!Nõo Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi lapsehoolduspuhkusel oleva noorsootöö spetsialisti ametikohale

Noorsootöö spetsialisti tööülesanded:
• valdkonna arengu kavandamine, arengukavade väljatöötamine, noorte huvitegevuse ja -hariduse tegevuskava koostamine ja tegevuste koordineerimine;
• avatud noortekeskuse tegevuse koordineerimine: noorte vaba aja veetmise võimaluste (huviringid, laagrid, projektid, noortesündmused, Nõo valla noorte töömalev) korraldamine koostöös osakonna teiste spetsialistide, allasutuste, teenusepakkujate ja noortega;
• koostöö tegemine valla õppeasutustega, valla noortega seotud ühingutega ning teiste noorsootöö organisatsioonidega maakondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
• noorte osaluse, kaasatuse ja noorte omaalgatuslike projektide elluviimise toetamine ning noorsootöö projektide kirjutamine ja juhtimine;
• võrgustikutöö, noorte info vahendamine.

Nõuded kandidaadile:
• erialane kõrgharidus;
• noorsootöö kogemus;
• väga heal tasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas (kasuks tuleb inglise ja/või vene keele oskus);
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada erinevatele sihtgruppidele (sh noortele), hea stressitaluvus ja kohusetunne;
• arvuti kasutamise oskus tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.

Pakume:
• põnevat ja vastutusrikast tööd;
• toredaid kolleege;
• täiendkoolitust.

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus ning koopia haridust tõendavast dokumendist.
Dokumendid esitada hiljemalt 29. jaanuariks 2021 kella 12 e-posti aadressil: vald@nvv.ee. Vestlused kandidaatidega toimuvad 3. veebruaril 2021.

Lisainfo: Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka, telefon 524 2627, e-mail: anneli@nvv.ee
... Loe veelLoe vähem

Vaata Facebookis

2 kuud tagasi

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

23.-30.novembrini toimuva noorsootöö nädala fookuses on sel aastal noorte osalus ja ettevõtlikkus!

Vaata, mida põnevat üle Eesti selle nädala raames toimub ning panusta ka ise noorte ettevõtlikkusse ja osalemisse!

P.S. www.noorsootoonadal.ee lehel on ka vahva rubriik, kus võimalus noortevaldkonna inimesi kiita! Rõõm, et ka mitmeid Tartumaa noorsootöötajaid on märgatud 🙂
... Loe veelLoe vähem

Vaata Facebookis

Hea Sõber!

Seoses Covid-19 haigestunute arvu kiire tõusuga oleme vastu võtnud otsuse 20.11 Luunja Jõesadamas toimuma pidanud Tartumaa Noorsootöö Tänusündmus ära jätta.

Hetkel planeerime tänusündmuse lükkamist 2021.aasta 15.jaanuarile. Kui sündmuse korraldamine jaanuaris õnnestub, siis edastame täpsustava info ka Teile!
Jääme terveks,
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatus
... Loe veelLoe vähem

Vaata Facebookis

Trotsides "tormi" #loodusturism ... Loe veelLoe vähem

Vaata Facebookis
Marie von Ebner-Eschenbach

Marie von Ebner-Eschenbach

Austria kirjanik

Noor ollakse niikaua, kuni suudetakse veel õppida, uusi harjumusi omandada ja vasturääkimist taluda