28-30. mail 2019. aastal toimus Käsmus Tartumaa Tervist Edendavate Noortekeskuste koostöövõrgustiku loomise arendusseminar. Käsmu kogunesid Tartumaa noortevaldkonna  töötajad, kes on huvitatud tervist toetava elu- ja mõtteviisi arendamisest, noorte tervisekäitumise kujundamisest, oma tervisealaste teadmiste ja oskuste järjepidevast täiendamisest, enesekindluse arendamisest ohuolukordades toimetulekuks ning tervist edendavate noortekeskuste koostöövõrgustiku loomisele kaasa aitamisest.

Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatuse liige Kadi Kalmus selgitas tõenduspõhise ja süsteemse heaolu loova keskkonna kujundamise olulisust. MTÜ HeaOle koolitaja Elo Paap pidas alustava pilootprojekti käivitamisel väga oluliseks kogukonna kaasamist probleemide märkamisel ja neile lahenduste leidmisel.

Koos TOLi rahvatervise- ja turvalisuse nõuniku Lea Sauliga arutlesime Tartumaa tervisetoa ja loodava võrgustiku koostöö arendamise võimalikkusest Tartu maakonna tasandil.

Eestis on olemas nii tervist edendavate koolide kui ka lasteaedade võrgustik. Soovime, et Tartumaal pilootprogrammina käivitatud tervist edendavate noortekeskuste võrgustik, mille eestvedajaks on MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus, laieneb ka teistesse maakondadesse.

Pilootprogrammi tegevused toimuvad Tartumaa Leader programmi poolt rahastatud kolmeaastase koostööprojekti „Tartumaa noorsootöö arendamine ja võimestamine“ raames. Meid on toetanud Tartumaa Omavalitsuste Liit.

Riina Sepma

Projekti „Tartumaa noorsootöö arendamine ja võimestamine“

projektijuht

tel: 5239 036

 

Kadi Kalmus

Tartu Noorsootöötajate Ühenduse juhatuse liige

Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse direktor

tel: 5309 3670