30.novembril 2018 toimus Nõo Muusikakoolis Tartumaa Noorsootöö Tänusündmus, mis traditsioone jätkates tõi aasta lõpus kokku Tartumaa kõigi kaheksa omavalitsuse noorsootöötajad ja valdkonda panustanud inimesed, et neile tunnustust avaldada tehtud töö eest.

Tartumaa Noorsootöö Tänusündmus algas piduliku kontserdiga, kus astusid üles Nõo Muusikakooli õpilased Lauri Kurvits, Stegert Johansson ja Robin Murumets. Tervituskõnega esines Elva vallavanem, Tartumaa Omavalitsuste Liidu aseesimees Toomas Järveoja.

Seejärel tunnustati omavalitsustes valdkonda panustanud inimesi MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse vastse logoga kaunistatud meenetega. Ühenduse tänukirja valdkonna arengusse panustamise eest said kõik Tartumaa omavalitsused ning ühenduse koostööpartnerid Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa Arendusselts, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noortekogu.

Muusikalist vahepala pakkus ansambel MESI ning kitarristid Anti Lillak ja Siim Rääk. Kontserdi lõpetas Luunja noortebändi “Õhtune emotsioon” meeleolukas esinemine.

Tänusündmus on üks osa MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse poolt elluviidavast projektist “Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine”, mis on rahastatud LEADER programmist. Projektijuht Riina Sepma ütles, et on oluline hoida koos ja arendada palju aastaid väga hästi toiminud maakondlikku noorsootöö võrgustikku ning tunda koostööst tuge ja õlg-õla tunnet. Ühenduse juhatuse esimees Egle Haljassaar lisas “Otsus sel aastal tänusündmust selliselt läbi viia tuli üksmeelselt. Meie eesmärk ei olnud kedagi eriliselt esile tuua, sest valdkonnas tegutsevad inimesed annavad iga päev endast maksimumi, et noorte arengut toetada ning me soovime kõiki selle eest siiralt tänada. Meil on hea meel, et need inimesed näevad teisi enda ümber mitte konkurentide, vaid kolleegide ja koostööpartneritena.”

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015.aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.