Ühenduse liikmed

 1. Elva vald, esindajad: Hanna Laius
 2. Kambja vald, esindaja: Kersti Leis
 3. Luunja vald, esindaja: Kadi Kalmus
 4. Nõo vald, esindaja: Egle Haljassaar
 5. Tartu vald, esindaja: Laeva Avatud Noortekeskuse juhataja
 6. Tartu linn, esindaja: Grete Sarap
 7. MTÜ Noored Toredate Mõtetega, esindaja:
 8. MTÜ Õnnemaa, esindaja: Jaanika Oolo
 9. MTÜ Alatskivi Noortekeskus, esindaja: Reet Kruup
 10. MTÜ Tõusvad Tähed, esindaja: Maret Kalnitski
 11. MTÜ Koosa Noorteklubi, esindaja: Merlin Sooaru
 12. MTÜ CapsLock esindaja: Marge Tänava

Kuidas saada meie liikmeks?

Ühenduse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline ja füüsiline isik, kes soovib arendada ühenduse eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, selleks esitab juriidiline või füüsiline isik ühenduse juhatusele kirjaliku avalduse. Küsi lisainfot: tartumaa.noorsootootajad@gmail.com