TNÜ Üldkogu

 

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse üldkoosolek

4.märtsil 2019 kell 10.00 – 12.00 Alatskivi lossis

(Alatskivi, Peipsiääre vald, Tartumaa)

Päevakord: 

  1. 2018.a majandusaasta aruande kinnitamine:

* ülevaade Egle Haljassaar
* revisjonikomisjoni arvamus Heli Erik
* hääletus

  1. Liikmemaksu kinnitamine 2020.aastaks.

  2. 2019.aasta tegevuskava ja projekti „Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine“ tegevuste tutvustamine:

* IKT koolitusprogramm;
* Tervist edendavate noortekeskuse võrgustik. Suvekool 28.-30.mail 2019 Käsmus;
* õppereis Soome sügisel 2019.  

  1. Juhatuse valimised.

  2. Jooksvad küsimused.