Alates 15. veebruarist saavad noortekeskused, huvikoolid ning noorteühendused taotleda toetust koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt, ja innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses.  

Selle aasta prioriteetsed teemad on:  

  • noorte ja noorsootöö ning huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest; 
  • noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse; 
  • rohe- ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas; 
  • riskirühmadesse kuuluvate noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja noorte eemale ning üksi jäämise riski vähendamine.

Maksimaalne toetussumma ühele projektile on 11 000 eurot. Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium 400 000 euroga ning selle viib läbi Haridus- ja Noorteamet. Taotlusi saab esitada Taotluste Menetlemise Infosüsteemis kuni 7. märtsini kell 17.00.  

Taotlusvooru eesmärk on tõhustada asutuste ja ühenduste koostööd, kes pakuvad noortele tegevusi ning kasvatada noortevaldkonna võimekust vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele lähtuvalt „Noortevaldkonna arengukava 2021–2035” strateegilistest eesmärkidest. 

Täpsemat infot taotlusvooru kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt  

Kontakt 
Kaisa Potter, haridus- ja noorteameti toetusmeetmete valdkonna peaekspert, kaisa.potter@harno.ee,  
626 8909 
Tiina Nõmm, haridus- ja noorteameti kommunikatsioonispetsialist, tiina.nomm@harno.ee, 53323361