Noorsootöötajate tänusündmus Luunjas!

Noorsootöötajate tänusündmus Luunjas!

05.02. 2021 toimus Luunja jõesadamas Tartumaa noorsootöö tänusündmus, mida korraldasid MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus ning Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus. Pidulikul vastuvõtul anti üle 13-le maakonna noortekeskusele tervist edendava noortekeskuse märgis.....