Tartumaa Arendusselts koostöös Tartumaa Noortekogu, Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse ja Tartu
Ärinõuandlaga kuulutavad välja noorte sündmuste väikeprojektide taotlusvoorud. Taotlusvoorud
toimuvad LEADER ühisprojekti “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored” raames. Toetatavad
tegevused ja taotlemistingimused töötati välja koostöös noortega.

Projektide esitamise tähtajad on aastal 2022: 7.aprill, 7.juuni ja 7.oktoober
Projektid palume esitada Tartumaa Noortekogu e-posti aadressil noortefond.tmnk@gmail.com.

Noorte väikeprojekte saab esitada järgmiste valdkondade raames:
1) ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine, nt huvipõhised õpiringid, ettevõtluslaborid,
avatud töötoad/töökojad, loovtöö/uurimustööd, suurüritused, jms;
2) tervislik eluviis ja puhas keskkond, nt matkad, laagrid, tegevused säästliku mõtteviisi
edendamiseks, spordiüritused ja võistlused jms;
3) aktiivsed kogukonnad ja piirkonna eripära arendamine, nt otsustajate ja noorte kokkuviimine,
kogukonna üritused/peod, tegevused füüsilise ja vaimse turvalisuse suurendamiseks jms;
4) avatud haridus ja mitmekülgsed õppimisvõimalused, nt koostöö muuseumitega, õppereisid,
ettevõtete, organisatsioonide külastused, huvipõhine õpiring jms.

Kes saab olla taotleja?
Taotlejaks saab olla noor vanuses 12-26 aastat, kellel on sissekirjutus Tartumaa maapiirkonna omavalitsuses (kaasa arvatud Tartu linna endine Tähtvere valla osa) Rahvastikuregistri järgi.

 • Missugustel tingimustel saab projektitoetust küsida?
  • Projektitoetust antakse maksimaalselt 1000 EUR ja minimaalselt 200 EUR;
  • projektitoetust võib taotleda nii investeeringute (vahendite ostmine) kui ka “pehmete” tegevuste
  (koolitused, seminarid, töötoad, jt), sh koostöötegevuste elluviimiseks;
  • projektijuhtimise tasu ei toetata;
  • projekti elluviimine peab üldjuhul toimuma meeskonnas, kus on vähemalt 2 liiget. Erandkorras toetatakse üksiktaotlejate projekte, mis on otseselt suunatud talendi arendamisele ja toetusega soetatavate vahendite sihipärane kasutamine on tõendatud järgneva 5 aasta jooksul;
  • projektitaotluse eelarve kulude tõendamiseks esitatakse koos taotlusega hinnapakkumused;
  Hinnapakkumus on vaja esitada iga planeeritava kulu kohta, mille summa ületab 100 eurot. Hinnapakkumus võib olla teenuse- või tootepakkuja kodulehe väljavõte. Kulutuste puhul, mis jäävad alla 100 euro, tuleb lisada selgitused taotlusvormi eelarve tabeli kommentaaride lahtrisse;
  • lisadokumendina esitatakse koos taotlusega mentori soovituskiri. Mentori soovituskiri on alla 18-aastastele taotlejatele kohustuslik, vanematele taotlejatele on mentori soovituskiri soovituslik;
  • projektitoetuse taotlejal on kohustuslik osaleda taotlemise tingimusi tutvustaval infopäeval (oodatud vähemalt 1 meeskonna liige).

Vaata lisainfot: SIIT!

Head taotlemist!

Lisainfo:
Martin Tikk
Noortefondi koordinaator
Tartumaa Noortekogu
53267516
noortefond.tmnk@gmail.com