www.teeviit.ee/aktuaalne/

Noorteinfoportaal Teeviit koondab noorte informeerituse toetamiseks infot sõjategevuse ning kriisi kohta Ukrainas.

Käesolev info toetab tekkinud kriisiolukorra mõistmist, pakub taustainfot ja selgitusi ning viiteid usaldusväärsetele infoallikatele.

Teeviit jagab infot ka sotsiaalmeediakanalites Facebook, Instagram ja Tik-Tok.