15. veebruaril kogunesid Tartu Mänguasjamuuseumisse Tartumaa tervistedendevate koolide, tervistedendavate lasteaedade ja tervistedendavate noortekeskuste võrgustike liikmed, et ühiselt arutleda, kuidas kogukondades teha laste ja noorte tervise ja heaolu nimel paremat koostööd, jõustada lapsevanemaid ja võimestada kogukondi.
Koostööseminar toimus Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse projekti „ Tartumaa tervistedendavate noortekeskuste koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine“ raames. Projekti eesmärk on läbi kogukondlike võrgustike võimestamise arendada maakonnaülest tervisedenduslikku võrgustikku ja anda koostööle hoogu juurde.
Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts rõhutas oma avakõnes Tartumaa Arengustrateegias 2040 olulisi heaolu valdkonna märksõnu nagu liikumine, toitumine ja vaimne tervis.

329401240_2363570517142981_2152356093345222962_n

Image 6 of 6

Oli väga koostöine ja inspireeriv päev, mille raames oli võimalus omavahel rohkem tuttavaks saada, kaardistada hetkeolukorda ja ühiseid eesmärke seada.

Aitäh kõigile panustajatele! Uute kohtumisteni!