Koostöös peitub jõud ja vägi! Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus esitas 2018. aasta kevadel programmi LEADER Tartumaa Arendusseltsi meetmesse 3.1.TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine projekti "Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine" ning sai positiivse rahastusotsuse. Projekti kogumaksumus on 50 202 eurot ja seda kaasrahastab projekti partner Tartumaa Omavalitsuste Liit.

Projekti on kaasatud kõikide Tartumaa omavalitsuste noorsootöö valdkonna spetsialistid ja noortekeskuste noorsootöötajad. Projekt kestab kolm ja pool aastat ning selle raames toimuvad koolitusprogrammid, mille väljundiks on noortevaldkonna töötajate juhtimisalase kompetentsi arendamine ja IKT pädevuste tõstmine.
Õppereisidel, koostööseminaridel ja teabepäevadel tutvustatakse noorsootöö positiivseid näiteid kohalikes omavalitsustes ning käivitatakse tervist edendavate noortekeskuste pilootprogramm Tartumaa LEADER-programmi piirkonnas.

Välisreisil Soome Vabariiki tutvutakse naaberriigi noorsootöö piirkondliku korralduse ja uute meetoditega. Lisaks regulaarsele võrgustikutööle ja kontaktkohtumistele valmib Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse noorsootöö koduleht, mis koondab valdkonna olulise info. Oluline on, et ühes väärtusruumis tegutsevad spetsialistid saavad info ühest algallikast ning koostöös kasutatakse mõistlikult väheseid ressursse, mille tulemusena püsib noorsootöö fookuses.

Tunnustuskonkursi loomise mõtteks on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning Tartumaa Arendusseltsi piirkonna noortevaldkonda edendanud inimesi ja organisatsioone. Tartumaa noorsootöö traditsioone jätkates on oluline hoida koos ja arendada palju aastaid väga hästi toiminud maakondlikku noorsootöö võrgustikku ning tunda koostööst tuge ja õlg-õla tunnet.
Esimene infoseminar ja ideede kogumine toimus käesoleva aasta septembrikuus Laeva Kultuurimajas, kus osales 28 noortekeskuste ja omavalitsuste töötajat, kes vastutavad noorsootöö ja selle koordineerimise eest. Tartumaa noorsootöötaja on loov, nooruslik ja koostööaldis.