Kutse infoseminarile ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse üldkogule

Head TNÜ liikmed ja Tartumaa noortekeskuste esindajad!

18. veebruaril algusega kell 10.00 toimub Rõngu Rahvamajas

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse infoseminar ja üldkogu.

Arutlusele tulevad järgmised teemad:

  1. Tervist edendavate noortekeskuste (TENK) pilootprogrammi rakendamine Tartumaal.
  2. Tulevikuplaanid ja noorsootöö seos Tartumaa kultuuristrateegiaga. Ettekande teeb TOL-i kultuurinõunik Astrid Hallik.
  3. Noortekeskuste ja raamatukogude koostöö võimalused. Kadri Sildnik, Nõo Põhikooli raamatukogu.

Üldkogu teemad:

  1. Ühenduse majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Ühenduse 2020 aasta tegevuskava arutelu ja kinnitamine.

 

Täpsem ajakava ja registreerumine SIIN!

Meeldiva kohtumiseni!

TNÜ juhatus