Hea Tartumaa noorsootöötaja

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus käivitas 2019. aastal pilootprojektina “Tervistedendavate noortekeskuste võrgustiku loomise Tartumaal”. 

Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud noortekeskustest, kes lähtuvad oma töös tervist edendavate noortekeskuste võrgustiku põhimõtetest, on nõus ellu viima TENKi eesmärke ja missiooni: tervist edendav noortekeskus on kogukonda kaasav, sotsiaalset toimetulekut toetav noorte ja töötajate heaolu arendaja.

Noortekeskustel ja noortevaldkonna töötajatel on oluline roll noorte tervisekäitumise kujundajana ning 2022. aasta alguse seisuga on võrgustikuga liitunud juba 16 Tartumaa noortekeskust. 

Oleme korraldanud võrgustiku liikmetele erinevaid koolitusi, seminare ning traditsiooniks on kujunemas Tervist Edendavate Noortekeskuste Suvekool, mis 2022.aastal toimub 11.-13.mail Haapsalus.

Kutsume ka Teie noortekeskust võrgustikuga liituma ..

.. ning esitama avaldus, tegevuskava, tervisemõjurite kaardistus ning noortekeskuse tervise/heaolumeeskonna liikmete nimekiri, hiljemalt 1. märtsiks 2022, saates need aadressil: tartumaa.noorsootootajad@gmail.com.

Täpsemat infot võrgustiku ja vajalike dokumentide kohta leiate SIIT!

Küsimuste korral võib julgelt pöörduda: tartumaa.noorsootootajad@gmail.com või telefonil +372 5693 3707.