Kolmapäeva õhtul Tallinnas toimunud haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud iga-aastasel noortevaldkonna tunnustussündmusel Noorte Heaks Tänu toodi esile läinud aasta noorsootöö tegusid ja tegijaid üle Eesti. Üks oluline tunnustus tuli ka Tartumaale – aasta noorsootööühenduse tiitli pälvis Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus.

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda edendanud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Tunnustuskonkursile said kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud kaheteistkümnes kategoorias: aasta noorsootöötaja, aasta huvikool, aasta noortekeskus, aasta noorteühing või -organisatsioon, aasta osaluskogu ja õpilasesindus, aasta noortemalev, aasta noortelaager, aasta kohalik omavalitsus, aasta noorsootööühing, aasta panustaja, aasta tegu noorsootöös ning pikaajaline panus noortevaldkonda.

Tartumaalt olid nomineeritud veel Tartu linn aasta kohaliku omavalitsuse kategoorias ja Tartu Noorte Töömalev aasta noortemaleva kategoorias.

Tallinnas Maarjamäel toimunud auhinnatseremoonial tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Mul on hea meel, et Eestis on niivõrd palju selliseid inimesi, kes on võtnud enda südameasjaks noorte elu paremaks muuta! Olen siiralt tänulik tehtud töö eest,“ sõnas Reps. „Noorsootöö mõjutab otsesõnu meie kõigi heaolu – on ju tänased noored need, kelle kanda on tulevik. On ääretult oluline neid, kes tegutsevad noorte heaks, esile tuua ja kiita,“ innustas Reps.

Foto: Erlend Štaub

„Meie jaoks oli üllatus lavale tõusta. Oleme alles üsna värske organisatsioon ning Eesti Kunstikoolide Liit tundus aukartustäratav kaasnominent“ väljendas esimesi emotsioone ühenduse juhatuse esimees Egle Haljassaar. Haljassaar lisas: „Kui õhtujuht Daniel Levi Viinalass küsis kommentaariks, mis oli kõige tähendusrikkam hetk möödunud aastast, siis kindlasti Tartumaa noorsootöötajate „meie-tunne“, mille tekkimisele ja säilimisele ühendus proovib igati oma tegevusega kaasa aidata.“

Alates ühingu moodustamisest on TNÜ end selgelt positsioneerinud Tartumaa noorsootöö arenguorganisatsioonina ning algatanud mitmeid noorsootöötajaid arendavaid projekte, sh projekt „Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine“, mille raames korraldatakse koolitusi, koostööseminare, maakondlikku tänusündmus ja tervist edendavate noortekeskuste pilootprogrammi Tartumaal.

Palju õnne kõigile laureaatidele:

 • Aasta noorsootöötajad on Roger Tibar Eesti Noorteühenduste Liit (ENL)-st ja Triin Mäger Pärnu Noorte Vabaajakeskusest.
 • Pikaajalise panuse eest noortevaldkonna arengusse tunnustati Anne Õuemaad Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest ja Eesti Noorteühenduste Liitu.
 • Aasta noorteühing või -organisatsioon: Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon ja Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine
 • Aasta huvikool: Türi Muusikakool
 • Aasta noortekeskus: Pärnu Noorte Vabaajakeskus
 • Aasta osaluskogu: Viimsi Noortevolikogu
 • Aasta õpilasesindus: Võru Gümnaasiumi Õpilasesindus MÕIS
 • Aasta noortemalev: Saaremaa Öpilasmalev „KÖIGI MALEV“
 • Aasta noortelaagrid: projektilaager TAIP ja Taevaskoja Noortelaager
 • Aasta kohalikud omavalitsused: Keila linn ja Tallinna linn
 • Aasta noorsootööühingud: Eesti Kunstikoolide Liit ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus
 • Aasta panustaja: Anna Kaisa Oidermaa ja Briti Nõukogu / British Council Estonia
 • Noortevaldkonna aasta teod: ERYICA koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ ja Noortekonverents

Lisainfo:
Egle Haljassaar
juhatuse esimees
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus
+372 56 933 707
tartumaa.noorsootootajad@gmail.com